proizvodi

Pravila nagradne igre - sve oko vas je čisto

04.05.2021.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Sve oko vas je čisto“

Član 1

Organizator nagradne igre je „Okov“ d.o.o. Podgorica, Bulevar Josipa Sladea 6, PIB: 02226782 (u daljem tekstu Organizator).

Član 2

Nagradna igra se organizuje pod nazivom „Sve oko vas je čisto“.

Član 3.

Nagradna igra će se organizovati u periodu od 6.5.2021. do 29.5.2021.

Član 4.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Crnoj Gori osim zaposlenih kod Organizatora i članova njihove najuže porodice (roditelji, djeca i bračni drug) koji u periodu od 6.5.2021. do 29.5.2021. donesu 1) promotivni letak koji je izdao Organizator za akciju koja traje u periodu važenja nagradne igre i 2) fiskalni račun veći od 10 eura koji je izdat u nekom od prodajnih centara Organizatora u periodu važenja igre, te ih spojene (zalijepljene ili zaheftane) ubaci u kutiju za nagradnu igru koja je postavljena i vidno označena pored kase. Na promotivnom letku Organizatora se nalazi formular u kom učesnik u nagradnoj igri popunjava lične podatke, a koji će se iskoristiti samo za identifikovanje dobitnika nagradne igre i stupanje u kontakt sa njim.

Član 5.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 800,00 EUR (osam stotina eura i 00/100)

1. Nagrada - Vaučer za trgovinu u "Okov" centrima u vrijednosti od 500 eura (dodjeljuje se jedna nagrada);
2. Nagrada - Vaučer za trgovinu u "Okov" centrima u vrijednosti od 200 eura (dodjeljuje se jedna nagrada);
3. Nagrada - Vaučer za trgovinu u "Okov" centrima u vrijednosti od 100 eura (dodjeljuje se jedna nagrada).

Član 6.

Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnoj novini „Dan“ pred početak nagradne igre.

Član 7.

Javno izvlačenje nagrada održaće se 7.6.2021. godine u 14 časova, u prostorijama Organizatora na adresi Bulevar Josipa Sladea 6.

Nagrade će biti izvučene između svih prikupljenih promotivnih letaka. U slučaju da izvučeni promotivni letak ne ispunjava sve uslove iz člana 4. ovog pravilnika biće izvučen drugi promotivni letak.

Član 8.

Izvlačenje dobitnika nagradne igre obaviće se u prisustvu tročlane komisije. Komisija u punom sastavu obavezno prisustvuje prilikom izvlačenja nagrada:


Spomenutu komisiju čine:

1.     Marija Maraš – predsjednica komisije;

2.    Vladimir Miličković – član komisije;

3.    Milan Varajić – član komisije.

Član 9.

Dobitnici nagrada će o dobijenoj nagradi biti obaviješteni telefonskim putem, najkasnije tri dana od dana izvlačenja, a rezultati nagradne igre će biti objavljeni u dnevnim novinama „Dan“ u roku od 7 (sedam) dana od dana izvlačenja.

Nagrade će biti uručene dobitniku u sjedištu Organizatora ili jednom od njegovih prodajnih centara u roku od 30 dana od dana izvlačenja dobitnika Nagradne igre.

Organizator neće biti odgovoran za bilo koje druge dodatne troškove koje dobitnici nagrada mogu imati prilikom preuzimanja nagrada. Ukoliko nagrade ne budu preuzete od strane dobitnika, u roku od 15 dana od dana kada je Organizator obavijestio dobitnika na način predviđen stavom 1. ovog člana, dobitnik gubi pravo na nagradu.

Član 10.

Nagrade ne mogu biti zamijenjene za protivvrijednost u novcu.


Član 11.

Učesnici nagradne igre će biti upoznati sa pravilima nagradne igre putem dnevne štampe, u kojoj će ista biti objavljena, prezentacije na zvaničnoj web stranici Ogranizatora (www.okov.me) kao i putem promotivnih letaka koji će se dijeliti od vrata do vrata u opštinama u kojim Ogranizator ima prodajne centre.

Ispunjavanjem uslova za učestvovanje u nagradnoj igri učesnici prihvataju prava i obaveze iz pravila nagradne igre.

Učestvovanjem u nagradnoj igri, učesnici su saglasni da se njihovi podaci obrađuju za svrhu sprovođenja nagradne igre i javnog objavljivanja podataka o dobitnicima.

Član 12.

Organizator ne preuzima bilo kakvu odgovornost nakon preuzimanja i korišćenja nagrada od strane dobitnika.

Organizator nema obavezu da pismeno odgovara na zahtjeve onih učesnika koji nisu izvučeni kao dobitnici.

Član 13.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 €, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u budžet Crne Gore u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Član 14.

Nagradna igra može biti prekinuta samo u slučaju više sile, uključujući i nesposobnost Organizatora da sprovede nagradnu igru iz razloga nezavisnih od njegove volje. U tom slučaju Organizator će obavijestiti učesnike o datumu prekida nagradne igre i razlozima za prekid, putem istog medija u kome su objavljena pravila nagradne igre.

Član 15.

Za eventualni spor koji se pojavi u vezi sa organizacijom i sprovođenjem nagradne igre „Sve oko vas je čisto“ nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 16.

Ova pravila nagradne igre „Sve oko vas je čisto“ stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti na priređivanje nagradne igre koju izdaje Uprava za igre na sreću.