proizvodi

Video uputstva za bezbjedno rukovanje STIHL proizvodima

01.03.2019.

Video uputstva za bezbjedno rukovanje STIHL proizvodima:

 1. Startna procedura na FS 56 kao primjer

 2. Punjenje rezervoara sa mjesavinom i uljem za lanac

 3. Startna procedura na FS 50 kao primjer

 4. Provjerite motornu jedinicu

 5. Startna procedura na FS 130 kao primjer

 6. Provjera vodilice i reznog lanca sve dobro podeseno, zategnut lanac

 7. Provjera vodilice i lanca sve je postavljeno ispravno, zategnut lanac

 8. Startna procedura na FS 240 260 kao primjer

 9. MS 181 start sa cokom

 10. MS 241C EM Start sa M-Tronicom

 11. MS 211C – Start sa koljena sa Ergostartom

 12. Postavite rezni alat PolyCut 20-3

 13. Rezanje stabala na gomili, osiguranje gomile

 14. Presjecanje stabla na zemlji

 15. Postavljanje reznog alata AutoCut 25-2

 16. Pravilno postavljanje na kozlicu

 17. Postavljanje reznog alata noz 250 mm

 18. Postavljanje reznog alata noz za travu 230 mm

 19. Postavljanje reznog alata AutoCut C 5-2

 20. Sumarska oprema i zastitna odjeca

 21. Zamjena niti u reznoj glavi FixCut C 25-2

 22. Zamjena niti u reznoj glavi TrimCut  31-2

 23. Zamjena niti u reznoj glavi AutoCut 25-2

 24. Zamjena niti u reznoj glavi AutoCut  C 25-2

 25. Zamjena nozeva u reznoj glavi PolyCut  25-3

 26. Oštrenje lanca i podešavanje dubine

 27. Skidanje i čišćenje poklopca kvačila, vodilice i lanca

 28. Čišćenje vazdušnog filtera, rebara cilindra i usisnog dijela-1

 29. Čišćenje vazdušnog filtera, rebara cilindra i usisnog dela (HD2 filter)

 30. Priprema za duži period nekorišćenja

 31. RT-OSNOVNI NACIN

 32. RT Osnovni način za visoku travu

 33. RT Velike povrsine

 34. RT Na padini

 35. RT Košenje oko prepreka

 36. RT Priprema motorne kose sa bicikl drskama

 37. Punjenje

 38. Zaštitna oprema