proizvodi

Kako da sami postavite tapete?

27.08.2019.

Ako želite da uljepšate određene prostorije ili da naglasite samo jedan zid, onda su tapete sjajan izbor. Mnogi misle da je postavljanje tapeta težak posao, zapravo sve možete sami uraditi, ali je potrebno povesti računa o pojedinim sitnicama.

 

1.      Preporučuje se sa zida odstraniti već postojeće tapete ukoliko ih ima. Neravnine na zidu popraviti glet masom i sačekati da se dobro osuši. Prije otvaranja tapeta koristiti lijepak u prahu prema priloženom uputstvu. Ukoliko se na sastavima pojavi višak lijepka odmah ga odstraniti vlažnim sunđerom.

2.      Površina zida na koju planirate postaviti tapetu mora biti glatka i čista. Ukoliko to nije slučaj potrebno je prethodno izvršiti gletovanje i impregnaciju zida. 

3.      Svaka tapeta ima simbole i oznake koje se moraju slijediti prilikom postavljanja na zid. Kod vinilnih tapeta sa papirnom podlogom lijepak nanosimo samo na tapetu, a kod vinilnih tapeta sa netkanom (non-woven) podlogom lijepak nanosimo i na tapetu i na zid.

4.      Kod tapeta sa uzorkom (mustrom) su na poleđini odštampani brojevi, npr. 64/32. Ti brojevi znače da se uzorak ponavlja u razmaku od 64 cm i da je potrebno još 32 cm za podešavanje kod lijepljenja traka. Kod uzorka koji se podudara lijepe se trake na istoj visini. Najjednostavniji slučaj je lijepljenje tapeta bez uzorka – tada nema otpada.

5.      Prilikom lijepljenja tapeta najbolje je početi od strane zida koji je bliži izvoru svjetlosti. Prva traka tapete se postavlja pomoću libele zbog mogućnosti neravnih ivica i odstupanja u mjerama od plafona do poda. Širina većine tapeta je 53cm, stoga pomoću libele nacrtate ravnu liniju od vrha do dna zida. Najbitnije je da prva traka tapete bude postavljena pod pravim uglom, jer sve sledeće trake tapeta slijede početnu. Traku tapete siječete po visinizida + 1cm kako biste izbjegli greške i u završnoj obradi pravilno odsjekli višak na krajevima.

6.      Lijepak nanosite pomoću četke ili valjka. Prilikom postavljanja na zid tapetu ravnate pomoću gumene špatle ili vlažne krpe. Ivice trake pritisnite malim plastičnim valjkom. Višak od 1cm uz plafon i pod odsjecite skalpelom koji ste položili na dugačku ravnu letvu ili lenjir.

7.      Vrata počnite lijepiti sa jedne strane. Traku tapete podijelite iznad gornjeg vratnog okvira. Tapete se pritisnu duž spoljašnjeg ruba vratnog okvira i odrežu. Kod prozora se traka tapete namjesti sa jedne strane tako da njen višak oko uglova dopire do okvira, tada se u visini prozorske daske i gornjeg prozorskog ruba odreže i preklopi.
Viškovi na prozorskom okviru i oko prozorske daske se odrežu, nakon toga se lijepi iznad i ispod, te sa druge strane prozora.

povezani proizvodi