proizvodi

Sve što treba da znate o korišćenju poliuretanske (pur) pjene

03.06.2017.

Poliuretan je jedan od najsvestranijih izolacionih materijala koji možemo pronaći na našem tržištu. Danas se sektor građevine gotovo ne može zamisliti bez ovog proizvoda. Poliuretanska ili PUR pjena olakšava izvođenje radova na način što služi za ispunjavanje praznina, kao toplotna i zvučna izolacija, za spajanje i kao pasivna zaštita od požara.

Uglavnom je dostupna u nekoliko varijanti, uključujući posude s jednokomponentnom ili dvokomponentnom pjenom. Osim toga, pjena se može nanositi ručno (adapterom za pjenu) ili pištoljem. U zavisnosti od vrste, pjena nakon nanošenja ekspandira do 30 puta u odnosu na svoj izvorni volumen, a stvrdnjava se pod uticajem vlage u vazduhu.

U nastavku slijedi nekoliko kratkih opisa o primjeni ovog korisnog proizvoda:

1. Ispunjavanje praznina

Poliuretanska pjena može biti vrlo korisna kod popunjavanja pukotina i šupljina u građevinskim objektima i prostorima između zidova kao i fiksiranje vrata i prozorskih okvira. Dobro prianja na građevinske materijale kao što su drvo, beton, opeka, metal, aluminijum. Međutim, ne prianja na polietilen, silikon i teflon.

2. Toplotna  i  zvučna izolacija

Zidni i krovni elementi su takođe mjesta gdje je PUR pjena primjenljiva. Sastav materijala je takav da veoma efikasno zadržava vazduh i onemogućava njegovo dalje propuštanje i strujanje, čime se zadržava postignuta temperatura. Osim toga, njenim korišćenjem pri lijepljenju moguće je postići značajnu zvučnu izolaciju. Poznato je takođe da je poliuretanska pjena vrlo dobra za izolaciju frekvencija srednjih vrijednosti (kao što je razgovor i glasna muzika).

3. Lijepljenje

Ne treba zanemariti i njenu primjenu za lijepljenje i fiksiranje lakih materijala kao što su EPS i XPS ploče, pri popunjavanju malih prostora a u svrhu eliminisanja toplotnog mosta. U odnosu, na primjer, na cementni lijepak, obezbjeđuje mnogo jaču prionljivost i brže vezivanje.

4. Zaštita od požara

Ova pjena spada u materijale čiji sastav utiče na usporavanje širenja plamena, toplote i dima povećavajući na taj način sigurnost od požara.

5. Ekološki aspekt

PUR pjena je ekološki materijal koji ne sadrži formaldehid ili hemikalije koje negativno utiču na ozonski omotač. Pritom, štedi energiju i smanjuje korišćenje fosilnih goriva čime utiče na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Takođe, utiče na visok kvalitet unutrašnjeg vazduha, zahtijeva manje energije za proizvodnju od svih drugih rasprostranjenih tipova izolacije, štedi energiju i prilikom transporta i instalacije. Ona tokom vremena zadržava svoje karakteristike, ostavlja manje otpada i u jednom proizvodu (zavisno od formule i zahtjeva projekta) može preuzeti ulogu 3-4 različita proizvoda: izolacije, vazdušne barijere, zaptivača, suzbija vlagu i služi kao barijera za vodu.