(VIDEO) Boje za metal 3u1

23.01.2016

Kao što samo ime nagovještava - 3u1 u sebi sadrži antikorozivnu, temeljnu i završnu boju za metal. Na taj način značajno štedi vrijeme prilikom farbe metalnih površina pri tom davajući visok kvalitet premaza. U ovom tekstu ćemo vidjeti kako se ona koristi i šta je potrebno uraditi kako bi postigli visok kvalitet farbe metalnih površina.

Boja 3u1 se obavezno razređuje i to u nivou 15-30%, što zavisi od tehnike nanošenja na površinu. Nakon dodavanja razređivača smješu treba dobro promješati do potpune homogenizacije.

Velika prednost 3u1 je to što se može nanositi na korodirani metal. Na mjestu gdje postoji korozija, trošan sloj je neophodno odstraniti sa čeličnom četkom. Nakon toga metal treba odmastiti, a u te svrhe preporučujemo Irkom odmaščivač blokator OB1. On se nanosi krpom, a suši se za 1 minut obrazujući jedan vrlo tanak bezbojni fil koji blokira postojeću koroziju i onemogućava pojavljivanje nove u jednom kraćem periodu do farbanja. 

Boja 3u1 se nanosi direktno na metal četkom, razređen oko 15% sa razređivačem R1. Potrebno je nanijeti dva tanja sloja debljine oko 120 - 150 mikrona po principu "mokro na mokro". To znači da ne moramo čekati da se prvi sloj osuši, nego odmah možemo nanijeti drugi, što nam znatno skraćuje vrijeme završetka farbanja.

Prilikom farbanja pištoljem metal takođe treba odmastiti sa odmaščivačem OB1, a nakon toga boju razrediti do 30%. Potom možete pristupiti nanosu boje na metalnu površinu u dva premaza  debljine 150 - 200 mikrona, takođe po principu "mokro na mokro". Posebno treba voditi računa da se ofarbaju i manje pristupačni djelovi kako se na tim mjestima ne bi pojavila korozija.

Ako sa metala nije odstranjen trošan sloj korozije vijek trajanja premaza biće vrlo mali. U slučaju da metal nije odmašćen sa OB1 i nije nanijeta dovoljna debljina sloja vrlo brzo će doći do ponovnog pojavljivanja korozije. Sa druge strane, ako se nanese više od preporučene količine boje dolazi do boranja premaza što takođe nije dobro.

Irkomove boje 3u1 možete kupiti u svim Okov centrima, a dio asortimana možete pogledati ovdje.

Pogledajte i snimak koji prikazuje praktičnu primjenu boje za metal 3u1.

Ukoliko želite da budete u toku sa našim aktivnostima, prijavite se na mailing listu ovdje (sekcija Newsletter).