Zaštita stolarije

22.10.2019

Iako je aluminijumska i PVC stolarija sve popularnija u poslednje vrijeme, možda ste baš Vi dio one populacije koja cijeni stare, dobre, provjerene vrijednosti? Drvena stolarija, od prirodnog materijala, ukoliko se pravilno čuva i održava, može da Vam traje cijeli život. Najbitnije za stolariju je redovno održavanje, tj. premazivanje drveta.

Odabir samog premaza prvenstveno zavisi od lokacije na kojoj se nalazi vaš objekat (planinski predio, primorje, ravnica, gradska sredina…).

Drvene površine se moraju štiti različitim premazima, jer ih atmosferske prilike oštećuju. Drvo stari pod dejstvom sunčeve svjetlosti, a prljavština onda lako prodire u dubinu. Atmosferska vlaga i padavine čine da drvo bubri, pa se zatim prilikom sušenja znatno skuplja. Ove promjene pucanje i ljuštenje drveta.

Lazurni premazi

Ako želimo da tekstura drveta ostane vidljiva, a boja što prirodnija, najbolje je odlučiti se za lazure. To su manje pigmentisani premazi koji na drvetu stvaraju tanak film i  nijansiraju površinu drveta. Zbog atmosferskih uticaja, lazure realtivno lako erodiraju, pa se sloj koji štiti drvo tanji i smanjuje. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Štiti drvo od vlage i suncam a sadrži i fungicide i insekticide. Nanošenjem na drvenoj površini obrazuje tanak i transparentan film i posebno ističe njegovu strukturu. Njihova prednost što se lako obnavljaju.

Emajl premazi

Ako hoćemo potpuno da prekrijemo teksturu drveta i njegove eventualne nedostatke, onda su najbolji izbor premazi koji sadrže veliku količinu pigmenata. Nanosi se samostalno ili u kombinaciji sa osnovnom bojom za drvo (zaštita drveta). Nanosi se tako što se stari premaz, potpuno ukloni ‐ do čistog drveta, brušenjem. U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice, pukotine), primijeniti kit za drvo. Drvo premazati sa osnovnom bojom za drvo (2 sloja) i emajl premazom.

Lakovi

Lakovi predstavljaju emajle bez pigmenata. Prilikom njihove upotrebe treba posebno voditi računa o UV zaštiti, i treba dodati UV apsorbere. Zaštita od UV zračenja je važna, jer su sve komponente drveta osetljive. Zbog ispiranja vodom i dejstva UV zraka, dolazi do njegove degradacije. Što je drvo izloženije svjetlosti, degradacija je veća.

povezani proizvodi