Na sajtu www.okov.me od korisnika se mogu tražiti lični podaci u sledećim situacijama:

  1. Prilikom pravljenja porudžbine;
  2. Prlilikom registracije korisničkog naloga;
  3. Prilikom prijave za Posto (loyalty) karticu;
  4. Prilikom prijave na newsletter.

U navedenim situacijama od korisnika se traže sledeći lični podaci: ime, prezime, JMBG, grad, adresa, broj telefona i e-mail adresa.

Navedeni lični podaci služe u sledeće svrhe:

  1. Davanje naloga za isporuku robe kurirskoj službi;
  2. Izrada Posto (loyalty) kartice;
  3. Slanje promotivnih obavještenja.

Na sajtu www.okov.me se koriste tzv. kolačići (cookies). To su kodovi u pozadini stranice koji prikupljaju zbirne podatke o ponašanju posjetilaca na sajtu poput: broja ljudi koji su posjetili sajt u određenom periodu, broja ljudi koji su prelistali katalog, prosječne dužine trajanja posjete i slično. Ovi podaci se koriste u cilju dobijanja smjernica za podizanje kvaliteta sadržaja i poboljšanje korisničkog iskustva na sajtu www.okov.me. Podaci koji su prikupljeni preko kolačića uvijek su u zbirnoj, a nikad u pojedinačnoj formi. To znači da imamo informacije npr. o tome koliko korisnika je posjetilo određenu stranicu, ali ne i koji su to korisnici.

Lični podaci koje su posjetioci dobrovoljno ostavili na našem sajtu nikada neće biti ustupljeni trećim licima.

Na zahtjev korisnika, naše preduzeće će izdati spisak ličnih podataka koje posjeduje o njemu u svojoj bazi.

Na zahtjev korisnika, naše preduzeće će iz baze obrisati sve lične podatke koje posjeduje o njemu.

Za izdavanje spiska, odnosno brisanje ličnih podataka koje naše preduzeće posjeduje, korisnik se može obratiti našem predstavniku Vladimiru Miličkoviću (vladimir.milickovic@okov.me).

Ukoliko korisnik ne želi da prima promotivna obavještenja od našeg preduzeća, u svakom trenutku se može odjaviti sa liste tako što će kliknuti dugme “unsubscribe” koje se nalazi u dnu mail-a ili poslati zahtjev na marketing@okov.me.