proizvodi

reklamacije

U slučaju nezadovoljstva robom kupljenom na webshop-u www.okov.me, kupac ima pravo da je vrati u roku od 14 dana od dana isporuke, i to tako što će poslati pisano obavještenje na e-mail adresu webshop@okov.me  ili na adresu Bulevar Josipa Sladea 6, 81000 Podgorica.

Kupac može vratiti robu isključivo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju i ima prateću dokumentaciju koja je zajedno sa njom isporučena (račun, garancija, uputstvo za upotrebu).

Ukoliko kupac robu kojom je nezadovoljan vraća poštom, troškove ove dostave snosi on sam.

U roku do 30 dana od pristizanja obavještenja o povratu robe od strane kupca, a nakon prijema neoštećene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom, naše preduzeće će kupcu vratiti cjelokupan iznos, na isti način na koji je uplata izvršena, osim ako se izričito ne zahtijeva drugačije.

Svaka roba na webshop-u ima svoju sliku i opis. Iako smo se trudili da slike i opisi budu vjerodostojni, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost podataka. U slučaju da roba ne odgovara njenoj slici ili opisu sa sajta kupac ima pravo da je vrati, pri čemu će mu kompletna vrijednost računa biti nadoknađena.

U slučaju kvara u garantnom roku, kupac se može obratiti preduzeću Okov d.o.o. kao trgovcu, ili ovlašćenom serviseru koji je istaknut na garantnom listu.