U slučaju nezadovoljstva robom kupljenom na webshop-u www.okov.me, kupac ima pravo da je vrati u roku od 14 dana od dana isporuke, bez navođenja razloga, i to tako što će poslati pisano obavještenje na e-mail adresu webshop@okov.me  ili na adresu Bulevar Josipa Sladea 6, 81000 Podgorica. Rok od 14 dana počinje da teče od dana kada je potrošaču ili trećem licu određenom od strane potrošača, a koje nije prevoznik, roba koja čini predmet ugovora predata.

Kupac može vratiti robu isključivo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju i ima prateću dokumentaciju koja je zajedno sa njom isporučena (račun, garancija, uputstvo za upotrebu).

Ukoliko kupac robu kojom je nezadovoljan vraća poštom, troškove ove dostave snosi on sam.

U roku do 30 dana od pristizanja obavještenja o povratu robe od strane kupca, a nakon prijema neoštećene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom, naše preduzeće će kupcu vratiti cjelokupan iznos, na isti način na koji je uplata izvršena, osim ako se izričito ne zahtijeva drugačije.

Prije predaje poručene robe kurirskoj službi, naši zaposleni će je detaljno provjeriti i osigurati da na njoj nema vidljivih oštećenja. Roba će biti pakovana na način koji sprječava njeno oštećenje u prevozu. Prilikom preuzimanja robe od kurirske službe, kupac je dužan da je pregleda i za sva eventualna oštećenja uloži prigovor licu koje vrši isporuku. 

Ukoliko kupac nakon preuzimanje pošiljke (po odlasku predstavnika kurirske službe) na robi primijeti fizička oštećenja nastala tokom prevoza, može ih u roku od 24 h prijaviti na adresu webshop@okov.me. Reklamacije podnijete na ovaj način ćemo detaljno ispitati sa kurirskom službom, ali zadržavamo pravo da ih odbijemo. Reklamacije na fizička oštećenja podnijete nakon više od 24 h od trenutka isporuke ne mogu biti uvažene.

Svaka roba na webshop-u ima svoju sliku i opis. Iako smo se trudili da slike i opisi budu vjerodostojni, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost podataka. U slučaju da roba ne odgovara njenoj slici ili opisu sa sajta kupac ima pravo da je vrati, pri čemu će mu kompletna vrijednost računa biti nadoknađena.

U slučaju kvara u garantnom roku, kupac se može obratiti preduzeću Okov d.o.o. kao trgovcu, ili ovlašćenom serviseru koji je istaknut na garantnom listu.